Dirigent: Marion Komen

Mobiel nummer: 06-40397583

Mail: dirigent@turfschippers.nl

Repetities: op Maandagavond in Gemeenschapshuis de Koe Ambachtslaan 1,

4813 HA Breda.(Princenhage)

Bankrekeningnummer: NL03 INGB 0007205126